Du er her: 

Udvalg under menighedsrådet

Forretningsudvalget

Margit Dahl-Hansen, Peder Hundebøll og Ine Munk 

Kirke- og præstegårdsudvalget

Peder Hundebøll, Harry Ørsted, Frede Rasmussen, Anders Quistorff og Tommy Sten Jensen 

Aktivitets- og kommunikationsudvalget

Anna Dalsgaard Møller (formand), Tommy Jensen, Preben Lundager, Hanne Friis, Henrik Nygaard Andersen, Anders Quistorff, Lars Ole Mathiasen, Jette Sørensen, Jørgen Albertsen og Vagn Dahl Nielsen.

Valgbestyrelse

Peder Hundebøll, Bent Hejbøl Jensen og Peder Hjuler 

Kasserer: Ine Munk

Kirkeværge:  Frede Rasmussen

Bygningssagkyndig: Ove Smidt Kristensen 

Kontaktperson: Preben Lundager

Suppleanter

Hanne Friis, Per Munk-Jensen, Holger Munk