Menighedsrådets møder

Alle møder i menighedsrådet er offentlige, og alle interesserede kan overvære møderne (uden tale.- og stemmeret). Der kan dog være punkter på dagsordenen, som ikke er offentlige (f.eks. sager af personlig art).

Kommende møder i menighedsrådet. Møderne begynder kl. 17.00.

6. december