Du er her: 

Kirkens mission og visioner

Mission (målsætning)

  • Gjesing Kirke vil, med baggrund i Den Danske Folkekirke, være en rummelig kirke, forankret i den kristne tro, og med tid til fordybelse. 

Visioner (delmål)

Visionerne søges opfyldt ved:

  • at der ud over højmessen arbejdes med anderledes gudstjenesteformer

  • at der skabes tiltag for børn og unge, der tager udgangspunkt i at møde dem, hvor de er

  • at der arrangeres aktiviteter med foredrag, undervisning, litteratur og film m.v. om tro og menneskeliv

  • at der til arrangementer fokuseres på vedkommende formidling af den kristne tro

  • at der inddrages andre end menighedsrådsmedlemmer og personale i udvalgsarbejder

 

Mission og visioner er revideret af menighedsrådet i samarbejde med personale i løbet af 2015. Visionerne er ikke prioriteret.

Menighedsrådet har nedsat nogle udvalg, der skal arbejde med forskellige områder.

Udvalgene kan læses her.