Du er her: 

Kirkerummet

Kirkerummet har den klassiske langstrakte form, idet alteret dog er placeret på langsiden og kirkebænkene er orienteret dels mod alteret i øst, og dels mod syd.

Helhedsindtrykket er lyst og enkelt, kun brudt af gulvets røde teglsten på fladen; den blå farve, der forekommer i altertæpperne m.m., og en brun læderbeklædning af hynderne i kirkebænkene. Væggene er vandskurede og hvidtede. Tre middelalderlige munkesten, indmuret i væggen bag prædikestolen, er hentet fra moderkirken i Brøndum.

Vinduerne består af smalle, høje sprækker mod vest samt et vandret vinduesparti i rygningen.

De indvendige vægge er for endevæggenes vedkommende delvis bygget med hullede sten. Der dannes herved et mønster på muren, der gentager gavlkonstruktionens særprægede femkantede form.