Et nyt sogn

I 1960´erne og 70´erne skete en kraftig befolkningstilvækst i Gjesing området. I kvarteret omkring Gjesing Nord og Grønlandsparken skabtes en hel ny bydel, i stedet for den tidligere bondelandsby. I området blev der i løbet af få år bygget tre skoler: Gjesing skole, Vestervangskolen og Blåbjerggårdskolen.

Sognet blev udskilt fra Bryndum Sogn, og i den første tid måtte man nøjes med en ”vandrekirke” på Bævervej.  Den blev indviet 2. søndag i advent 1974, som foreløbig kirkesal og konfirmandlokale. I disse midlertidige rammer klarede sognet sig indtil det endelige kirkebyggeri kunne tages i brug kort efter nytår 1982. Vandrekirken blev senere flyttet til Hjerting.