Du er her: 

Arkitekter og den arkitektoniske stil

Efter afholdelse af en arkitektkonkurrence i sommeren 1979, udvalgtes et projekt af arkitekterne Niels Munk og Keld Wohlert, Solrød Strand. Det oprindelige projekt var berammet til 1.300 kvadratmeter, men af lovmæssige årsager måtte projektet beskæres, således at projektet blev ca. 1.000 kvadratmeter og hertil 200 kvadratmeter kælder. I 2010 blev kirkebygningen udvidet med et samlingsrum, handicaptoilet og tre kontorer. Samtidig skete en mindre ombygning af personalekøkkenet til et større personalerum. Denne om- og tilbygning var tegnet af arkitektfirmaet Hallen og Nordby.

Grundstenen blev lagt den 28. marts 1982, og kirken blev indviet 30. januar 1983. Kirkecenteret er placeret tæt ved Gjesingcenteret (det nuværende Esbjerg Storcenter), boligblokke og et stort parcelhusområde.

Arkitekterne har skabt en klart opdelt centerkirke med kirkesal, dåbsventeværelse og kontorer mod øst, og mod vest er der konfirmandlokaler og mødesal.

Set udefra består kirken af et større og et mindre rum, der med en identisk, høj tagkonstruktion leder blikket opad og for endevæggenes vedkommende danner en karakteristisk form, som består af to femkanter. Kirkecentreret er opført i røde sten. Den synlige del af taget er et kobbertag. I de brudte, syd- og nordvendte gavle og i tagrygningen er glasspalter, som leder lyset ind i kirkerum og sal.