Gjesing Sogn udskilles fra Bryndum Sogn - Vandrekirken

I 1960´erne og 70´erne skete en kraftig befolkningstilvækst i Gjesing området. I kvarteret omkring Gjesing Nord og Grønlandsparken skabtes en hel ny bydel, i stedet for den tidligere bondelandsby. I området blev der i løbet af få år bygget tre skoler: Gjesing skole, Vestervangskolen og Blåbjerggårdskolen.

Sognet blev udskilt fra Bryndum Sogn, og i den første tid måtte man nøjes med en ”vandrekirke” på Bævervej.  Den blev indviet 2. søndag i advent 1974, som foreløbig kirkesal og konfirmandlokale. I disse midlertidige rammer klarede sognet sig indtil det endelige kirkebyggeri kunne tages i brug kort efter nytår 1982. Vandrekirken blev senere flyttet til Hjerting.

 

 

Arkitekter og den arkitektoniske stil

Efter afholdelse af en arkitektkonkurrence i sommeren 1979, udvalgtes et projekt af arkitekterne Niels Munk og Keld Wohlert, Solrød Strand. Det oprindelige projekt var berammet til 1.300 kvadratmeter, men af lovmæssige årsager måtte projektet beskæres, således at projektet blev ca. 1.000 kvadratmeter og hertil 200 kvadratmeter kælder. I 2010 blev kirkebygningen udvidet med et samlingsrum, handicaptoilet og tre kontorer. Samtidig skete en mindre ombygning af personalekøkkenet til et større personalerum. Denne om- og tilbygning var tegnet af arkitektfirmaet Hallen og Nordby.

Grundstenen blev lagt den 28. marts 1982, og kirken blev indviet 30. januar 1983. Kirkecenteret er placeret tæt ved Gjesingcenteret (det nuværende Esbjerg Storcenter), boligblokke og et stort parcelhusområde.

Arkitekterne har skabt en klart opdelt centerkirke med kirkesal, dåbsventeværelse og kontorer mod øst, og mod vest er der konfirmandlokaler og mødesal.

Set udefra består kirken af et større og et mindre rum, der med en identisk, høj tagkonstruktion leder blikket opad og for endevæggenes vedkommende danner en karakteristisk form, som består af to femkanter. Kirkecentreret er opført i røde sten. Den synlige del af taget er et kobbertag. I de brudte, syd- og nordvendte gavle og i tagrygningen er glasspalter, som leder lyset ind i kirkerum og sal.

[til toppen af siden]

 

Strømskifter

En markant detalje ved kirken er strømskifterne. De består i, at mureren har ”vendt” de sten, som ligger nærmest gavlens skrå afskæring langs tagkanten. Denne tekniske detalje er et klassisk motiv i arkitekturen. De ældste eksempler på fuldt udviklede strømskifter i vor umiddelbare nærhed er de senmiddelalderlige borgerhus i Lübeck, hvor de findes i stort tal. Teknikken er imidlertid meget ældre og kan i sin oprindelige form iagttages på flere antikke bygninger, f.eks. Colosseum i Rom.

Et fornemt eksempel på anvendelse af strømskifter i vor tid er på Grundtvigskirken i København.

Arkitekterne sagde om anvendelse af denne teknik: ”Når strømskifterne anvendes i den nye Gesing kirke, er vi således forankrede i en ældgammel byggeteknisk skik, der på ingen måde har mistet sin berettigelse.”

[til toppen af siden]

 

Klokketårnet

Klokketårnet er fritliggende.

Klokken bærer et klokkevers                                                                                                                                af Ole Sarvig, 1982:

Jeg taler om det håb,                                                                                                      Kalder til fred og dåb.                                                                                                         Lyt, du som færdes her:                                                                                                       En glæde er dig nær.

[til toppen af siden]

 

Gjesing Bystævne

På arealet foran kirken ligger en kopi af det gamle bystævne, oldermandssten og et egetræ, der minder om områdets historiske rødder i et landsbyfællesskab.

[til toppen af siden]

Kirkerummet

Kirkerummet har den klassiske langstrakte form, idet alteret dog er placeret på langsiden og kirkebænkene er orienteret dels mod alteret i øst, og dels mod syd.

Helhedsindtrykket er lyst og enkelt, kun brudt af gulvets røde teglsten på fladen; den blå farve, der forekommer i altertæpperne m.m., og en brun læderbeklædning af hynderne i kirkebænkene. Væggene er vandskurede og hvidtede. Tre middelalderlige munkesten, indmuret i væggen bag prædikestolen, er hentet fra moderkirken i Brøndum.

Vinduerne består af smalle, høje sprækker mod vest samt et vandret vinduesparti i rygningen.

De indvendige vægge er for endevæggenes vedkommende delvis bygget med hullede sten. Der dannes herved et mønster på muren, der gentager gavlkonstruktionens særprægede femkantede form.

[til toppen af siden]

 

Kirkens inventar

Inventaret er stort set fra kirkens opførelse. Alterbordet er fremstillet af fyrretræ. Det er fritstående, og det har form som et spisebord.

Døbefonden er fremstillet i bornholmsk granit. Den er udformet som en gennemskåret cylinder af fire granitblokke. Set oppefra danner døbefondens fire blokke et kors, mens den er rund, når den ses fra siden.

Prædikestolen hæver sig kun lidt over gulvet og minder mest om en almindelig talerstol. Prædikestolen og kirkebænkene er ligesom alterbordet fremstillet af fyrretræ. Dåbsfadet, alterstagerne og det øvrige kirkesølv er tegnet af guldsmed Bent Gabrielsen. Han har udført arbejdet sammen med guldsmed Werner Hahn, Kolding. Dåbsfad og alterstager er udsmykket med guldbelægninger.

[til toppen af siden]

 

Orglet

Orgelet er fremstillet af orgelbyggerfirmaet P. Bruhn og Søn, Rødekro. Det har tyve stemmer. Orgelets forskellige dele har samme profil som kirkens gavl, og dets placering i kirkerummet udnytter rummets højde, og gentager gavlens arkitektoniske opbygning. Orgelet fremstår med træfelter og farver som bænkene i kirkerummet. Prisen på orgelet var 1,3 millioner kr. i 1985.

[til toppen af siden]

 

Udsmykning - altertæppet

Som gennemgående motiv i udsmykningen, er valgt et græsk oldtidskors. Det forekommer på bunden af dåbsfadet, på altersølvet samt på altertæpperne.

De to altertæpper hænger over alteret og bag prædikestolen. De er vævede i to blå farver af væveren Jette Nevers i en reliefteknik med åbne og lukkede felter.

Udover de omtalte kors bærer tæpperne hver en inskription, henholdsvis Gud kalder, stille dog og Gud med dig tale vil. Disse linjer stammer fra Brorsons salme O, lytter til, I folk (Den Danske Salmebog nr. 590, vers 1).

[til toppen af siden]

 

Kirkeskibet

Kirkeskibet er en model af en fiskekutter på 42 tons, bygget på Esbjerg Skibs- og Bådebyggeri og Raun Bybergs Skibsværft A/S i 1902.

Kutteren blev bygget til langtursfiskeri ved Island og Lofoten. Disse fisketure kunne vare op til tre måneder. Kutteren førte tre sejl: stagfok, klyver og flying jib. Desuden havde kutteren en lille hjælpemotor. Besætninger var normalt tre til fire mænd.

[til toppen af siden]

 

Menighedssalen

Menighedssalen har samme facon som kirkerummet, men rummet er noget mindre. De hvide og blå farver går igen i dette rum, der også er udstyret med en mindre scene.

Udsmykningen på væggene er udført af Bjarke Regn Svendsen og Solveig Lohne. Der er tale om malerier, der er samlet af brudstykker i forskellig former, herunder én, der gentager femkanten, og en vandret, der strækker sig ud imod den lange gang der forbinder sal og kirke. Motivvalget er brudstykker, der dels henviser til centrale kristne symboler på nutidsvis (brød, vin, skib m.m.) dels afbilder udsnit af iagttagelser fra hverdagen (et karakteristisk højhus i sognet, et haveredskab, en afspærring m.m.).

Kunstnerne har hermed ønsket at udtrykke rummets særlige karakter, der kendetegnes af forbundenhed til kirkerummet og dog forskellighed fra det.

Billedtæppet på bagvæggen af scenen er designet af Dorit Aagaard, det er blevet skabt af en snes sy-glade Gjesing piger, som et stort (1,5 x 2,5 m.) patchwork fællesarbejde.

Billedtæppet består af mindre og større stykker stof, der syes sammen til et motiv, alt er syet i hånden.

Billedtæppet er syet af mønstrede bomuldsstoffer (provence-stoffer) og råsilke, der er indfarvet i forskellige nuancer. Desuden indgår der små brikker af thaisilke i billedet.

De fremherskende farver er forskellige nuancer af blåt, hertil kommer enkelte glimt af andre farver.

[til toppen af siden]

Sådan blev messehaglerne lavet - en fortælling af Margit Dahl-Hansen

Start i 1993:

I  efteråret 1993 havde menighedsrådet et stykke i kirkebladet, hvor man søgte personer, der kunne have lyst til at være med til at sy en messehagel til Gjesing Kirke.  Det lød spændende. Der var heldigvis flere, der havde lyst til at være med og vi mødtes så på den annoncerede aften. Vi var 9 de første par aftener.
Menighedsrådet havde fået forhåndstilsagn fra en kunsthåndværker, der boede i sognet om, at hun gerne ville være med. Det var en god ting, vi havde ikke opnået det fine resultat, hvis hun ikke havde været med.
Efter et par aftener hvor vi snakkede igennem, hvordan vi skulle gribe opgaven an faldt et par stykker fra og vi var 7 tilbage, det var
Ruth Sørensen, kunsthåndværkeren, Annie Warming, Else Agerskov, Lis Bech Hansen, Karen Svarrer, Maren Johanne Jørgensen formand for menighedsrådet og Margit Dahl-Hansen.


Tegninger:

Hvordan skulle vi så gribe opgaven an? Vi prøvede hver især at tegne hvordan vi kunne tænke os, at messehagelen skulle se ud - for dengang var der kun tale om én.
Vi havde en af kirkens præster, Flemming Rishøj til at fortælle om symboler i kirken og de liturgiske farver, som knytter sig til kirkeåret.
Vi tog også et par udflugter bl.a. var vi i Billund Kirke og se deres messehagler - de har også fem - og det var nok der tanken om at lave alle fem messehageler fødtes.
Vi var tidsmæssigt nu kommet hen midt i december, og vi skulle til at holde juleferie. Ruth Sørensen tog alle vore tegninger og indtrykkene fra vores snak og ekskursioner med hjem og kom så med udkast til fire messehagler efter jul.
Vi var straks begejstrede.

Overhead

Tegninger af messehagelerne indeholdt symbolerne fra kirken - korset med fødder - dåbsfadet - linjerne i bænkene og altertæppet.

Stoffet

Vi blev ret hurtigt enige om, at vi ville begynde med den hvide messehagel. Den kan bruges til fest hele året, hvis man kun har den. Det var ikke så svært at finde hvidt stof af forskellige slags. Det var straks sværere med de andre. Vi var rundt i alle de forretninger i det indre København, Århus og på Fanø, for at finde violet og grønt stof i de farver vi havde brug for. Ruth havde en meget sikker sans for farver og for at sætte dem sammen, så vi havde mange små prøver, som vi satte sammen og hang op inde i kirken for at se, hvordan de tog sig ud derinde. Det var også noget af det vi andre lærte meget om - at farver skal ses i det rum, hvor de skal bruges. Eksempelvis kan jeg sige, at en af de grønne farver var meget lidt grøn, når den hang inde i konfirmandstuen, men når den kom ind i kirken, var den hel fin. Der var også nogen af farverne i den røde messehagel, hvor vi tænkte, det kan man da ikke, men når vi så fik det sat sammen, var vi med på det.

Gruppen

Noget at det vi brugte meget tid på i forløbet var at gå ind i kirken og hænge det op, vi havde lavet og så sammen diskutere,  om det var sådan, det skulle være,  eller hvordan det ellers skulle være.
Det viste sig heldigvis, at vi stillede samme krav til kvalitet alle sammen - der er pillet utrolig meget op - det var sådan at vi mente, vi måtte have en forgyldt opsprætter. Jeg tror foret på den hvide blev syet på tre gange og det tog fire timer for én person at gøre det. Men man kan ikke lave så stort arbejde sammen, hvis man ikke alle har samme indstilling til - at der er ingen, der kan se hvor lang tid det har taget, men man kan se hvordan det er gjort.
Det viste sig ret hurtigt, at vi havde hver en ting, vi var bedst til. Nogle var god til at klippe og sy på maskine, andre til patchwork og broderi. Og Ruth var designeren, men hun lagde meget vægt på, at vi alle var designere.

Den hvide

Blev taget i brug 1. Søndag i advent 1994.
Fest og glæde - bruges 1. Juledag og søndag efter jul. Marie Bebudelse, skærtorsdag, 1. Påskedag til 6. Søndag efter påske, Trinitatis søndag og Allehelgens søndag.
Den er syet af forskellige slags stof både silke, bomuld og kunststof derfor giver det de forskellige hvide farver. Det lille kors foran har de kantede korsfødder, som går igen på rygdekorationen og som stammer fra altertæppet. Det er syet i korssting med sølv og guldtråd.
Rygmotivet er lavet i patchwork i guld og sølv.

Den violette

Bod - forberedelse - bruges 4. Søndag i advent, fastetiden, St. Bededag.
Blev taget i brug 1. Søndag i advent 1994.
Den har en kopi af alterkalken foran, den er lavet i patchwork og rygmotivet er ligesom den hvide.
Det violette stof havde vi stort besvær med at få, det endte med, at en ven til en af os, som rejser meget på Kina, købte silke derude efter prøver han havde med.

Den grønne

Blev taget i brug ved trinitatis tidens begyndelse i 1995.
Den grønne farve betyder vækst og den bruges til Hellig tre konger og i trinitatis tiden altså fra 2. Søndag efter pinse og til advent.

Den grønne har tre fisk foran, fiskene er jo et gammelt kristent symbol, som stadig bruges. Fiskene er broderet med guld og sølvtråd på grønt silke.
Rygmotivet er lidt anderledes end de andre. Korset har fået en blomst ind i midten, blomsten er hentet fra klitrosen. Den er lavet i patchwork af to slags grønt silke og rammet ind af tre række kædesting af guld og sølvtråd.
Den er syet af noget meget kraftigt bomuld.

Den røde

er nok den mest sprælske. Den blev taget i brug 2. Juledag 1995.
Den røde farve betyder Helligånd - blod og ild. Den bruges 2. Juledag og til pinse.
Den er som I kan se lavet af mange røde og gule farver. Man kan se tunger af ild i den, men også blod. De brudte linjer går også igennem rygmotivet. Det midterste stykke er syet i hånden. Først er alle stykkerne riet på pap og derefter syet sammen.
Foran har vi Alfa og Omega. De to bogstaver er også syet med guld og sølvtråd samt gyldne farver i andet garn. De er syet i kontursting tæt sammen.

Den sorte

Nu havde vi så de fire messehagler færdige og vi havde egentlig ikke afgjort, om vi ville lave den sorte også, men der var stemning for det og så gik vi i gang.

Den sorte bruges kun Langfredag og er naturligvis sorgens farve.
Den blev taget i brug Langfredag 1996,
Det sorte stof var også svært at skaffe, så det fik vi igen den føromtalte person til at tage med hjem fra Kina. Det var nok den sværeste at få sat sammen. Det skulle være sorg, men der skulle også være håb. Derfor er det midterste stof lysere, for at vise at håbet skinner igennem.
Foran har den en tornekrone broderet i forskellige brune farver. Den var svær at lave, vi havde jo ingen opskrift, men vi prøvede os frem og så blev resultatet godt. Rygmotivet er i mørkebrune og grå farver.
Jeg synes den er smuk. Og selvom den er sort, som præstens kjole er det anderledes, når han har den på.

 

Antependier

Her i Gjesing kirke har vi et stykke stof i de liturgiske farver hængende ned foran prædikestolen et antependium.
Vi har lavet nye hertil, så de passer til messehagelerne.
Der blev også lavet en løber til alterbordet, men kun i hvidt.

 

Afslutning

Det er en meget spændende opgave at være med til at lave noget, der gerne skulle være med til at gøre gudstjenesten mere festlig. Det er absolut ikke det samme, som at være med til at sy en ny kjole eller en sofapude. Det har været en stor opgave, men også en meget spændende opgave og det er jo ligesom med alt andet af den slags frivilligt arbejde, det kender vi vist alle, hvis man brænder for sagen så glemmer man om det er et stort arbejde, man får selv meget igen. Der blev brugt en aften eller to om ugen i tre år af 7 personer.

[til toppen af siden]

BegivenhedDato

Syng-med JULEKONCERT

  Julen synges ind med os! En julekoncert, hvor gæsterne synger det meste, …

13. dec 19:30
21:30
13. dec 19:30 -
21:30

Musikandagt

  I denne halve time opføres musik til adventstiden. Desuden læses tekster fra …

16. dec 12:00
12:30
16. dec 12:00 -
12:30

Højmesse v/Anders Quistorff

3. s. i advent Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

17. dec 10:30
11:30
17. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste/andagt på Gjesing Midtby

19. dec 10:30
11:30
19. dec 10:30 -
11:30

Julehygge og julekoncert - Kirke-Caféen

I dag begynder vi med glögg, æbleskiver og kaffe, som fås for 25 kr. - og her bliver …

20. dec 14:30
16:30
20. dec 14:30 -
16:30

Børne- og familiegudstjeneste v/Henrik N. Andersen

4. s. i advent og Juleaften      

24. dec 10:30
11:30
24. dec 10:30 -
11:30

Julegudstjeneste v/ Henrik N. Andersen

4. s. i advent og Juleaften      

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Julegudstjeneste v/Anders Quistorff

4. s. i advent og Juleaften      

24. dec 14:30
15:30
24. dec 14:30 -
15:30

Julegudstjeneste v/Anders Quistorff

4. s. i advent og Juleaften      

24. dec 16:00
17:00
24. dec 16:00 -
17:00

Højmesse v/Henrik Nygaard Andersen

Juledag Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

25. dec 10:30
11:30
25. dec 10:30 -
11:30

Højmesse v/Anders Quistorff

Anden juledag Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

26. dec 10:30
11:30
26. dec 10:30 -
11:30

Højmesse v/Henrik Nygaard Andersen

Julesøndag Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

31. dec 10:30
11:30
31. dec 10:30 -
11:30

Nytårsgudstjeneste v/Anders Quistorff

Nytårsdag Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med et glas …

1. jan 14:00
15:00
1. jan 14:00 -
15:00

Nytårsgudstjeneste for Sct. Georgs Gildet v/Henrik N. Andersen

4. jan 19:00
20:00
4. jan 19:00 -
20:00

Hellig Tre Kongers gudstjeneste v/Anders Quistorff og Henrik N. Andersen

1. s. e. H3K Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige. Hellig Tre …

7. jan 10:30
11:30
7. jan 10:30 -
11:30

Babysalmesang v/ Benedikte Aa

Spædbørn reagerer på sang, musik og bevægelse. Salmer og deres melodier har en …

10. jan 10:45
11:30
10. jan 10:45 -
11:30

Syng Herren en ny fælles sang

Kom og syng en håndfuld af de mange nyere salmer, der ikke har fundet vej til …

10. jan 19:30
20:30
10. jan 19:30 -
20:30

Højmesse v/Anders Quistorff med 1 dåb

2. s. e. H3K Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

14. jan 10:30
11:30
14. jan 10:30 -
11:30

Babysalmesang v/ Benedikte Aa

Spædbørn reagerer på sang, musik og bevægelse. Salmer og deres melodier har en …

17. jan 10:45
11:30
17. jan 10:45 -
11:30

Fra roemarkerne til Ravnsbjergkirken

Dagens gæst er kunstneren Ejvind Nielsen. Han har en masse erfaringer, som han har …

17. jan 14:30
16:30
17. jan 14:30 -
16:30

Højmesse v/Henrik Nygaard Andersen med to dåb

Sidste s. e. H3K Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

21. jan 10:30
11:30
21. jan 10:30 -
11:30

Babysalmesang v/ Benedikte Aa

Spædbørn reagerer på sang, musik og bevægelse. Salmer og deres melodier har en …

24. jan 10:45
11:30
24. jan 10:45 -
11:30

Skizofreni med humor! - Kirke-Caféen

  Vi får besøg af manuskriptforfatter Hanne Nedbo. To gange har hun været …

24. jan 14:30
16:30
24. jan 14:30 -
16:30

Højmesse v/Anders Quistorff med 2 dåb

Septuagesima Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

28. jan 10:30
11:30
28. jan 10:30 -
11:30

Gudstjeneste/andagt på Gjesing Midtby

30. jan 10:30
11:30
30. jan 10:30 -
11:30

Babysalmesang v/ Benedikte Aa

Spædbørn reagerer på sang, musik og bevægelse. Salmer og deres melodier har en …

31. jan 10:45
11:30
31. jan 10:45 -
11:30

Højmesse v/Anders Quistorff med 2 dåb

Seksagesima Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

4. feb 10:30
11:30
4. feb 10:30 -
11:30

Babysalmesang v/ Benedikte Aa

Spædbørn reagerer på sang, musik og bevægelse. Salmer og deres melodier har en …

7. feb 10:45
11:30
7. feb 10:45 -
11:30

Børne- og familiegudstjeneste med 1 dåb v/Henrik N. Andersen

Fastelavn Efter højmessen er der tøndeslagning Under prædiken er der SøndagsBørn …

11. feb 10:30
11:30
11. feb 10:30 -
11:30

Højmesse v/Anders Quistorff

1. s. i fasten Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

18. feb 10:30
11:30
18. feb 10:30 -
11:30

Højmesse v/Henrik Nygaard Andersen

2. s. i fasten Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

25. feb 10:30
11:30
25. feb 10:30 -
11:30

Gudstjeneste/andagt på Gjesing Midtby

27. feb 10:30
11:30
27. feb 10:30 -
11:30

Højmesse v/Anders Quistorff med 1 dåb

3. s. i fasten Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

4. mar 10:30
11:30
4. mar 10:30 -
11:30

Højmesse v/Henrik Nygaard Andersen

Midfaste Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

11. mar 10:30
11:30
11. mar 10:30 -
11:30

Musikandagt

  I denne halve time opføres musik til fastetiden. Desuden læses tekster fra …

17. mar 12:00
12:30
17. mar 12:00 -
12:30

Højmesse v/Anders Quistorff

Maria Bebudelse Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

18. mar 10:30
11:30
18. mar 10:30 -
11:30

Musikandagt

  I denne halve time opføres musik til fastetiden. Desuden læses tekster fra …

24. mar 12:00
12:30
24. mar 12:00 -
12:30

Børne- og familiegudstjeneste v/Henrik Nygaard Andersen

Palmesøndag Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

25. mar 10:30
11:30
25. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste/andagt på Gjesing Midtby

27. mar 10:30
11:30
27. mar 10:30 -
11:30

Nadvergudstjeneste v/Henrik N. Andersen

Skærtorsdag   Før nadvergudstjenesten er der PÅSKEMÅLTID kl. …

29. mar 19:30
20:30
29. mar 19:30 -
20:30

Højmesse v/Anders Quistorff

Langfredag Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

30. mar 10:30
11:30
30. mar 10:30 -
11:30

Musikandagt

  I denne halve time opføres musik til fastetiden. Desuden læses tekster fra …

31. mar 12:00
12:30
31. mar 12:00 -
12:30

Højmesse v/Anders Quistorff

Påskedag Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

1. apr 10:30
11:30
1. apr 10:30 -
11:30

Højmesse v/ Henrik N. Andersen

Anden påskedag Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

2. apr 10:30
11:30
2. apr 10:30 -
11:30

Højmesse v/Anders Quistorff

1. s. e. påske Under prædiken er der SøndagsBørn for mindreårige.    

8. apr 10:30
11:30
8. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste/andagt på Gjesing Midtby

24. apr 10:30
11:30
24. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste/andagt på Gjesing Midtby

29. maj 10:30
11:30
29. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste/andagt på Gjesing Midtby

26. jun 10:30
11:30
26. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste/andagt på Gjesing Midtby

31. jul 10:30
11:30
31. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste/andagt på Gjesing Midtby

28. aug 10:30
11:30
28. aug 10:30 -
11:30