Konfirmationer, muligheder

Alle elever i 7. klasse har mulighed for at blive konfirmeret.

Bohr Skolen, afdeling Vita og Gjesing kirke har sammen forsøgt at lave den bedste løsning for skole, kirke samt elever/forældre, ud fra den skolestruktur Esbjerg kommune har bestemt.

Konfirmationsdage for de faste klasser A-D, vil fremover tage udgangspunkt i klasseopdelingen for 6. klasse.

Pga Covid19 har skolen ønsket at vi ikke blander klasserne i forbindelse med undervisning, hvorfor tidligere 6 A, 6 B, og 6 C (der pt. går i 7 A og 7 B), undervises onsdag kl. 8.00 i to hold v/ hhv. Anders Quistorff g Henrik Nygaard Andersen.

Idræt og Da Vinci klasser vil blive tilbudt konfirmation jævnfør nedenstående skema.

Elever der flytter til nye linier på Ådalsskolen og Fourfeldt skolen i 2020/2021 skoleåret kan blive konfirmeret med deres gamle 6. klasse ved henvendelse til kirkekontoret. Undervisning følges med den nye klasse.

Ønsker man konfirmation i bopælssogn følges undervisningen i Gjesing kirke, og forældre tager selv kontakt til den præst og kirke man ønsker at blive konfirmeret ved/i.

Undervisningen af de nye konfirmandhold 2020/21 begynder i uge 46. Ugedage og tidspunkter for de enkelte klasser kan ses på www.gjesingkirke.dk og på kirkens Facebookside.

Tilmelding til konfirmation

For konfirmander fra tidligere 6.C, 6.D, 7.Y, 7.U og 7.V samt for nye elever på VITAskolen foregår tilmeldingen via denne side.

Brug venligst ikke tilmelding via borger.dk, idet den ikke giver os de nødvendige oplysninger om tidligere klasse m.m.

Konfirmandindskrivning

For konfirmanderne fra tidligere 6. A, tidligere 6. B og 7. X, som konfirmeres af Henrik Nygaard Andersen, er der indskrivning til konfirmandundervisning onsdag 28. oktober mellem kl. 16.00 og 18.00. Konfirmand og forældre møder op på præstekontoret i kirken for sammen at indgå aftale om den kommende konfirmation.

 

 

Konfirmationsdatoer fra 2021 og frem

 

2021 og frem:

PræstUndervisningKonfirmationsdagKl. 

Tidligere 6 a

Henrik Nygaard Andersen 

Tirsdag  kl.  8:00

Bededag

   30. april 2021

  9:00

Tidligere 6 b

Henrik Nygaard Andersen 

Onsdag kl.  8:00

Bededag

   30. april 2021

11:00

Tidligere 6 c

Anders QuistorffTirsdag kl.   8:00Søndag efter bededag 2. maj 2021  9:00 

Tidligere 6 d

Anders QuistorffOnsdag kl.  8:00Søndag efter bededag 2. maj 202111:00

7 U Da Vinci

Line Søgaard Christensen 

Torsdag kl. 8.00

Lørdag i efterfølgende weekend 8. maj 2021  9:00

7 V Da Vinci

Line Søgaard Christensen 

Torsdag kl. 10.15

Lørdag i efterfølgende weekend 8. maj 202111:00

7 x Idræt 

Henrik Nygaard Andersen Onsdag kl. 10.15Søndag 9. maj 2021  9:00
7 Y IdrætAnders QuistorffOnsdag kl. 10.15Søndag  9. maj 202111:00

 

Giver ovennævnte anledning til spørgsmål eller problemer med konfirmationsdatoerne, så kontakt kordegn Jørgen Albertsen. 

Tilmelding til konfirmation i 2021