Studieaftener

Gjesing Kirke har to temaer for sogneaftener og studieaftener. Det ene team er på tapetet om foråret og det andet om efteråret.  

Studieaftenerne giver god mulighed for at gå i dybden med temaet, og drøfte temaet udfordringer og problemstillinger ind i vores hverdag.

Læs mere om de enkelte studieaftener i Kalenderen.