Allehelgens-gudstjeneste - første søndag i november

Gudstjenesten på den første søndag i november har navnet Alle Helgens Søndag.

Vi holder gudstjenesten om aftenen, og her nævnes navnene på de personer fra Gjesing Sogn, der er døde siden sidste Alle Helgens Søndag. Der er mulighed for at tænde et lys for den afdøde under gudstjenesten.

Pårørende, der anmeldte dødsfaldet, får et personligt brev om gudstjenesten.  

Afdøde, der ikke var medlemmer af folkekirken nævnes ikke. Ligeledes nævnes afdøde ikke, hvis de har frabedt sig medvirken af en præst ved begravelse eller bisættelse.