SøndagsBørn

SøndagsBørn er for børn, der synes at præstens tale midt i gudstjenesten kan være lang og ikke for børn. Denne tale kaldes for præstens prædiken.

I stedet kan børn være med til noget helt andet i løbet af de ca. 15 minutter, som en prædiken varer. 

SøndagsBørn kan være med Sigurd Barrett og Snapper. Sigurd fortæller bibelhistorie, og Snapper stiller nogle gode spørgsmål om de ting, som han ikke forstår.

Andre gange er musikpædagog Benedikte Aa i gang med bibelhistorie, tegning og anden leg.